Οδοντιατρική αντιμετώπιση ροχαλητού - άπνοιας ύπνου

Sleep apnea and TMD Mini-Residency

Η άπνοια ύπνου είναι μία σοβαρή νόσος που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης όσων πάσχουν από αυτήν. Πιστεύεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει άπνοια ύπνου χωρίς να το γνωρίζει και κατ’ επέκταση χωρίς να λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία. Ο ρόλος του οδοντιάτρου στη διαχείριση αυτής της νόσου είναι διπλός, δεδομένου ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία. Ασθενείς με άπνοια παρουσιάζουν συγκεκριμένα ενδοστοματικά χαρακτηριστικά, τα οποία εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει ο οδοντίατρος, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη διάγνωση μιας αρκετά επικίνδυνης και σε μεγάλο βαθμό υποδιεγνωσμένης νόσου. Εκτός από την διάγνωση, ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος οδοντίατρος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στη θεραπεία αυτής της νόσου, προσφέροντας έτσι μια σημαντική υπηρεσία στους ασθενείς του.

Επιπλέον νεότερα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι ασθενείς με βρυγμό, οδοντικές αποτριβές και κρανιογναθικές διαταραχές εμφανίζουν σε υψηλό ποσοστό και άπνοια ύπνου, οπότε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διαχείριση της συγκεκριμένης νόσου.

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων θα παρουσιαστούν όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με κρανιογναθικές διαταραχές και άπνοια ύπνου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλη την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τέτοια περιστατικά στα ιατρεία τους. Παράλληλα θα ασκηθούν πρακτικά σε όλα τα κλινικά βήματα κατασκευής και ρύθμισης ενδοστοματικών ναρθήκων και στο τέλος του σεμιναρίου θα παραλάβουν από έναν εξατομικευμένο νάρθηκα θεραπείας άπνοιας ύπνου.

Το συγκεκριμένο Mini - Residency απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται:

 • Να εντοπίζουν και να κινητοποιούν τους ασθενείς στο ιατρείο τους που πάσχουν από άπνοια ύπνου και κρανιογναθικές διαταραχές.
 • Να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση για τα προβλήματα του βρυγμού, της άπνοιας ύπνου και των κρανιογναθικών διαταραχών και να εξοικειωθούν με τα νεότερα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τους.
 • Να αυξήσουν το ποσοστό αποδοχής συγκλεισιακών ναρθήκων από τους ασθενείς στο ιατρείο τους.
 • Να μπορούν να θεραπεύσουν μια συχνή και απειλητική για τη ζωή διαταραχή ύπνου βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών τους.
 • Να αντιμετωπίζουν πιο ολοκληρωμένα τα περιστατικά με αποτριβές και φθαρμένη οδοντοφυία, τόσο από πλευράς διάγνωσης όσο και από πλευράς προστασίας των αποκαταστάσεων τους και μακρόχρονης διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • Να προσφέρουν μια εξ ολοκλήρου νέα υπηρεσία που θα απευθύνεται τόσο σε καινούριους ασθενείς, όσο και στους ήδη υπάρχοντες ασθενείς των ιατρείων τους.
 • Να αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους χωρίς να πρέπει να επενδύσουν σε νέα υλικά και μηχανήματα.

Αναλυτικά στο Mini – Residency θα αναλυθούν θεωρητικά και θα γίνουν κλινικά τα εξής:

Θεωρητικό μέρος

 • Ο ύπνος και η σημασία του; Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατρος;
 • Συνήθεις διαταραχές ύπνου και οι επιπτώσεις τους στη γενική υγεία.
 • Σύγκλειση, κρανιογναθικές διαταραχές και διαταραχές ύπνου. Πως σχετίζονται μεταξύ τους και ποιός ο ρόλος του οδοντιάτρου;
 • Ανατομία στοματογναθικού συστήματος και η σημασία της στην αντιμετώπιση κρανιογναθικών διαταραχών και άπνοιας ύπνου.
 • Σύγκλειση δοντιών, σχέσεις γνάθων και κινησιολογία κάτω γνάθου.
 • Μυοπροσωπικός πόνος και πόνος από την κροταφογναθική διάρθρωση. Σημεία και συμπτώματα.
 • Λειτουργικές διαταραχές μυών και κροταφογναθικών διαρθρώσεων.
 • Κλινική εξέταση ασθενών με κρανιογναθικές διαταραχές. Διαφορική διάγνωση.
 • Θεραπεία κρανιογναθικών διαταραχών. Ενδοστοματικοί νάρθηκες για την αντιμετώπιση διαταραχών μυϊκής αιτιολογίας. Ενδοστοματικοί νάρθηκες για την αντιμετώπιση διαταραχών αρθρικής αιτιολογίας. Λοιπά θεραπευτικά μέτρα.
 • Θεραπευτική σύγκλειση. Εκλεκτικός τροχισμός σε κεντρική σχέση. Πότε πρέπει να γίνεται και πώς μπορεί να γίνει προβλέψιμα;
 • Ροχαλητό και άπνοια ύπνου. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο οδοντίατρος;
 • Διάγνωση άπνοιας ύπνου. Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου σε νοσοκομείο και φορητές συσκευές για μελέτη ύπνου στο σπίτι.
 • Αιτιολογία ροχαλητού και άπνοιας ύπνου. Επιπτώσεις τους στη γενική υγεία.
 • Οδοντικός βρυγμός. Αιτιολογία, παθοφυσιολογία, διάγνωση και σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Συσχέτιση οδοντικού βρυγμού και αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Νεότερες θεραπευτικές κατευθύνσεις.
 • Ενδοστοματικά σημεία και συμπτώματα που συσχετίζονται με ροχαλητό και άπνοια ύπνου. Screening ασθενών.
 • Θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της άπνοιας ύπνου.
 • Νάρθηκες θεραπείας ροχαλητού και άπνοιας ύπνου. Τρόπος λειτουργίας τους, ενδείξεις χρήσης τους και κλινικά στάδια κατασκευής τους.
 • Κριτήρια επιλογής ενδοστοματικού νάρθηκα άπνοιας ύπνου.
 • Διαχείριση ασθενών με κρανιογναθικές διαταραχές και άπνοια ύπνου. Πώς αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και τα δύο αυτά κλινικά προβλήματα.
 • Διαχείριση ασθενών με αποτριβές, αποδιοργανωμένη σύγκλειση και άπνοια ύπνου. Προσωρινοί νάρθηκες κατά τα στάδια της θεραπείας.
 • Εφαρμογή και ρύθμιση ναρθήκων άπνοιας. Πρωτόκολλα ρύθμισης προολίσθησης για βελτιστοποίηση θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • Follow-up ασθενών με άπνοια και συμπληρωματικές θεραπείες.
 • Side-effects ναρθήκων άπνοιας και αντιμετώπισή τους.
 • Management οδοντιατρείου για θεραπεία ασθενών με άπνοια ύπνου. Κινητοποίηση ασθενών και διαχείριση οικονομικών.

Πρακτικό/κλινικό μέρος

 • Κλινική εξέταση στοματογναθικού συστήματος για κρανιογναθικές διαταραχές. Διαφορική διάγνωση.
 • Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή. Νάρθηκας κεντρικής σχέσης και νάρθηκας πρόσθιας μετατόπισης.
 • Αξιολόγηση λειτουργικότητας αεραγωγού. Οπτική και ακουστική εκτίμηση περιοχών πιθανής απόφραξης.
 • Χρήση φορητής συσκευής για μελέτη ύπνου στο σπίτι. Σύνδεση στον ασθενή και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
 • Εξατομικευμένος προσδιορισμός και καταγραφή της αρχικής θέσης προολίσθησης για κατασκευή νάρθηκα θεραπείας υπνικής άπνοιας.
 • Εφαρμογή και ρύθμιση νάρθηκα άπνοιας. Σημεία προσοχής και κλινικά tips.
 • Ψηφιακή αποτύπωση και ψηφιακή καταγραφή για νάρθηκα άπνοιας με ενδοστοματικό scanner.

 

Οι συμμετέχοντες στο Mini – Residency θα παραλάβουν:

 1. Ένα George Gauge kit για καταγραφή σε θέση προολίσθησης.
 2. Έναν εξατομικευμένο νάρθηκα θεραπείας άπνοιας ύπνου για προσωπική χρήση ή/και για λόγους παρουσίασης και ενημέρωσης των ασθενών τους στα ιατρεία τους.
 3. Επιλεγμένη βιβλιογραφία για άπνοια ύπνου και κρανιογναθικές διαταραχές.

 

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Τσούτης
 Ημερομηνίες:  3-4 Φεβρουαρίου 2018 (Μέρος 1ο )
   17-18 Φεβρουαρίου 2018 (Μέρος 2ο)
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  8 άτομα
Χώρος διεξαγωγής:  Athens Center for Dental Sleep Medicine.
  Σεμιτέλου 6 (4ος όροφος ), Αμπελόκηποι, Αθήνα

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κόστος και τρόπους πληρωμής, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. (Η συμπλήρωση της φόρμας δεν συνιστά κράτηση θέσης)

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com