Οδοντιατρική αντιμετώπιση ροχαλητού - άπνοιας ύπνου

Θεραπεία αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Υπάρχει πληθώρα θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, η κάθε μια από τις οποίες παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου μπορούν να ωφεληθούν ακολουθώντας κάποια γενικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται με τροποποίηση συνηθειών και καταστάσεων που επιβαρύνουν την άπνοια.Η δεύτερη κατηγορία θεραπευτικών λύσεων είναι συγκεκριμένες ειδικές θεραπείες που εκτελούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Γενικά μέτρα

Τα γενικά μέτρα που ωφελούν ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου είναι:
• Απώλεια βάρους αν το πάσχον άτομο είναι υπέρβαρο
• Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών πριν τον ύπνο
• Αποφυγή υπνωτικών και ηρεμιστικών
• Αποφυγή καπνίσματος
• Πλάγια ή μπρούμυτα στάση ύπνου

Ειδικές θεραπείες

Οι ειδικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου είναι η συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς μέσω ρινικής μάσκας (CPAP), οι χειρουργικές επεμβάσεις, και η οδοντιατρική αντιμετώπιση της άπνοιας ύπνου με ενδοστοματικές συσκευές.

Στη θεραπεία με θετική πίεση στους αεραγωγούς μέσω ρινικής μάσκας (CPAP), ο ασθενής φοράει στη μύτη του κατά τη διάρκεια του ύπνου μια ειδική πλαστική μάσκα. Μια συσκευή διοχετεύει αέρα με πίεση στη ρινική μάσκα μέσω ενός σωλήνα. Ο αέρας διαβιβάζεται από τη μύτη στο φάρυγγα και τον κρατά ανοιχτό κάτά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα το άτομο να αναπνέει και να κοιμάται φυσιολογικά. Η χρήση (CPAP) θεωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Είναι 100% αποτελεσματική ακόμα και σε μεγάλης βαρύτητας άπνοια (τιμή δείκτη ΑΗΙ μεγαλύτερη του 30) με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής φορά τη συσκευή καθημερινά.
    

Το πρόβλημα της θεραπείας με (CPAP) είναι ότι παρά τη μεγάλη αποτελεσματικότητα της, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δε συμμορφώνεται με τη χρήση της αναπνευστικής συσκευής. Κάποιες από τις αιτίες μη αποδοχής αυτής της θεραπείας από τους ασθενείς είναι ότι η μάσκα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στη μύτη, τα μάτια, ή τα αυτιά, η εμφάνιση ξηρότητας στη μύτη και το λαιμό, προβλήματα ψυχολογικής και κοινωνικής φύσεως που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση του ασθενούς κατά τον ύπνο και την εικόνα που παρουσιάζει στην/στον σύντροφο του στο κρεβάτι, ο θόρυβος της συσκευής, η ανάγκη μετακίνησης της συσκευής όταν ο ασθενής ταξιδεύει, αλλεργίες στα υλικά κατασκευής της ρινικής μάσκας, κ.ά.

Χειρουργικές επεμβάσεις που διορθώνουν ανατομικές ανωμαλίες των γνάθων και των ιστών γύρω από τον αεραγωγό αποτελούν μια ακόμα θεραπευτική λύση για την αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Η αφαίρεση μεγάλων αμυγδαλών, η εκτομή πολυπόδων και αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) στη ρινική κοιλότητα και η διόρθωση της σχολίωσης του ρινικού διαφράγματος είναι επεμβάσεις που βοηθούν σημαντικά στη μείωση ή εξάλειψη του ροχαλητού και σε κάποιο βαθμό στην αντιμετώπιση των αποφρακτικών απνοιών. Η φαρυγγοπλαστική, κατά την οποία αφαιρείται χειρουργικά το οπίσθιο τμήμα της μαλθακής υπερώας και η σταφυλή, είναι μια χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της άπνοιας, με αμφίβολα όμως κλινικά αποτελέσματα και σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Σε ασθενείς με σκελετικές δυσαρμονίες γνάθων, όπως οπισθογναθισμό και μικρογναθία, ορθογναθικές χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση αυτών των προβλημάτων, διορθώνουν και το πρόβλημα των αποφρακτικών απνοιών.

Γενικά οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν το πλεονέκτημα της θεραπείας χωρίς την ανάγκη χρήσης συσκευών και μηχανημάτων. Τα βασικότερα μειονεκτήματα τους όμως είναι η εμφάνιση διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών καθώς και το γεγονός ότι οι ανατομικές αλλαγές μετά την επέμβαση είναι μη αναστρέψιμες.

Ενδοστοματικές συσκευές που εφαρμόζουν με ακρίβεια στους οδοντικούς φραγμούς, αποτελούν την πρώτη προτεινόμενη θεραπευτική λύση για την αντιμετώπιση του ροχαλητού και της ήπιας και μέσης βαρύτητας αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ενδοστοματικών συσκευών θα βρείτε στην ενότητα οδοντιατρική αντιμετώπιση.