Οδοντιατρική αντιμετώπιση ροχαλητού - άπνοιας ύπνου

Η διάγνωση της άπνοιας ύπνου γίνεται με μία ειδική εξέταση που ονομάζεται πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ενός κέντρου ύπνου, όπου ο εξεταζόμενος κοιμάται για μια νύχτα.

Υπάρχει πληθώρα θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, η κάθε μια από τις οποίες παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τι είναι η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ροχαλητού και της άπνοιας ύπνου;

Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ροχαλητού και της άπνοιας ύπνου βασίζεται στην κατασκευή, εφαρμογή και χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένων ενδοστοματικών συσκευών που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν ανοιχτό τον αεραγωγό κατά τον ύπνο.

Διαθέτουμε τη γνώση, την εξειδίκευση καθώς και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση την άπνοιας ύπνου.

Ο ύπνος είναι η σημαντικότερη βιολογική μας συμπεριφόρα και συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή φυσική και νοητική λειτουργία του οργανισμού. Κοιμόμαστε κατά το ένα τρίτο της ζωής μας και δεν υπάρχει τίποτα πιο αναζωογονητικό για το σώμα μας από έναν καλό νυχτερινό ύπνο.  Καταστάσεις όπως το χρόνιο ροχαλητό και η αποφρακτική άπνοια ύπνου επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και αναστέλλουν τις ευεργετικές επιδράσεις του.